Vår resa mot ett enklare resande har bara börjat, du är välkommen att följa med.


Som ett litet företag med stora möjligheter startade vi vår resa 2005. Sedan starten har vi drivit kollektivtrafiken framåt och underlättar idag vardagen och resandet för över över 700 000 resenärer runt om i Sverige varje månad. Vi har blivit en spindel i kollektivtrafiknätet och våra lösningar förbinder landet och suddar ut länsgränserna. Infospread har stort förtroende i Sverige och två tredjedelar av länstrafikbolagen använder sig av våra mobila lösningar. Funderar du fortfarande på varför du också ska göra det?


Ladda ner appen här

Gränslösa samarbeten med oändliga möjligheter

För oss kan ingen resa bli för enkel. Vi sysslar med mobila lösningar för kollektivtrafiken och vi samarbetar med marknadsförare, utvecklare och kravställare för en bättre kollektivtrafik.

Trygghet i kollektivtrafiken

Två tredjedelar av Sveriges länstrafikbolag använder sig av våra mobila lösningar. Det borde du också göra.

Kort om framtiden

Mobilen får en centralare roll och den digitala utvecklingen förenklar hela samhället. Vi identifierar oss, betalar och handlar med mobilen. För oss är det självklart att kollektivtrafiken måste följa med i samma utveckling.

För en
  • smartare
  • enklare
  • tryggare
kollektivtrafik

Infospread är ett produktutvecklingsbolag som rör sig i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Vi sysslar med mobila lösningar för kollektivtrafiken och för oss kan ingen resa bli för enkel. Tillsammans med marknadsförare, utvecklare och andra kravställare från hela Sverige samarbetar vi för en bättre kollektivtrafik. Det hjälper oss att utveckla lösningar som grundar sig i resenärernas behov och ligger rätt i tiden. 

Med Infospread får dina resenärer en smartare, enklare och tryggare resa med kollektivtrafiken. 

Framtiden är allt annat än kort

Mobilen får en centralare roll och den digitala utvecklingen förenklar hela samhället. Vi identifierar oss, betalar och handlar med mobilen. För oss är det självklart att kollektivtrafiken måste följa med i samma utveckling. 

Det är tolv år sedan vi lanserade vår produkt MobiTime, den kompletta guiden i kollektivtrafiken. Vi var först ut i Sverige med sms-biljett över länsgränser, mobilbiljett, optisk läsning av mobilbiljett, realtidskarta, boka anropsstyrd trafik via mobilen och företagskonto i mobilen. Så visst följer vi med utvecklingen i kollektivtrafiken, vi till och med leder den. Idag kan 14 länstrafikbolag, i en och samma app tillgodose sina resenärer med bl a smarta tidtabeller, reseplanerare och mobilbiljetter. Appen kan de sedan komplettera med inbyggda tjänster efter behov.

Företagskonto – Den smarta tjänsteresan

Det har aldrig varit enklare eller mer motiverande för företagen att ta bussen till möten eller kundbesöken. Företagen sparar pengar, är miljömedvetna och får full kontroll över sitt resande. 

Betalningen sker via faktura och det är något som uppskattas hos både företagen och Länstrafiken. Det enda Länstrafiken behöver göra är att lägga till kunden i systemet. När företagsresenären sedan köper en biljett via appen, skickas kvittot och fakturan automatiskt till faktureringssystemet och vidare till kund. Hur enkelt som helst.

Läs mer

QR-läsare – Snabb och trygg påstigning

En QR-läsare på bussen effektiviserar och tryggar hela resan. Biljettkontrollen övergår från människa till maskin och blir därför inte längre en bedömningsfråga. Föraren slipper köbildning och kan spara viktiga minuter och hålla tidtabellen. Systemet skapar också förutsättningar för att analysera resandeströmmar i realtid.

Läs mer

Video

Bokning av anropsstyrd trafik – Direkt i mobilen

Bokning av anropsstyrd trafik innebär att en linje enbart trafikeras om en eller flera kunder bokat en resa i förväg. Bokningen sker ofta via telefon till Länstrafikens beställningscentral. Något som tar onödig tid både från resenären och Länstrafiken. Med vår tjänst blir det enkelt för resenären att på egen hand planera, beställa och köpa sin resa direkt i appen. Bokningen förs sedan direkt in i Länstrafikens ordinarie planeringssystem. 

Läs mer

Realtidskarta – Följ bussen i appen

Varför nöja sig med en tidsindikation för bussens avgång, när det faktiskt går att se exakt var bussen befinner sig? För en resenär kan det vara skillnaden mellan att anlända andfådd till bussen och att kunna ta en lugn promenad. I appen får resenären en helhetsbild av det aktuella trafikläget med både tidsprognos och geografisk position. Resenärer har rätt till ett roligare och bättre informationsflöde. 

Läs mer

Skicka busskort till alla elever med ett klick!

Nu är det slut med att trycka upp, ladda och distribuera plastkort till elever och skolor. Med skolkonto-modulen ger du alla elever busskort med ett klick.
Eleven får sin biljett till mobilen, och biljetten blir validerbar i bussarna. Lösningen ger eleven tillgång till realtidsdata, trafikinfo och resväg på karta mm. Det erbjuder en enkel hantering för skola och kommun. Statusvyer på alla utskick med möjlighet att följa grupp, skola eller enskilds status. Skolmodulen MobiTime integrerar mot flera försystem för elevhantering via API.

Läs mer

Intresserad?

Infospreads produktutveckling har alltid sin utgångspunkt i kundernas behov. Det kan börja som en lösryckt idé eller ett svårlöst problem, oavsett finns vi alltid där som din tekniska utvecklingsparter. Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda för just din verksamhet? Kontakta oss via https://infospread.se/kontakt/