Vunnen upphandling!

Infospread har vunnit uppdraget att utveckla den nya appen för resesökning och biljettköp i Västmanland, VL-appen. Infospread vann upphandlingen i konkurrens med sex andra företag. Upphandlingen gjordes av Region Västmanland och Kollektivtrafikmyndigheten i regionen.

Jönköpingsföretag utvecklar i Västmanland

Infospread utvecklar VL:s mobilapp. Foto: VL.

https://www.bussmagasinet.se/2020/05/jonkopingsforetag-utvecklar-i-vastmanland/

Infospread levererar idag mobilappar till 14 länstrafikbolag/regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och till 22 städer i Polen.– Vi tar nu fram en ny design av app för VL, med nya funktioner och lösningar. Vi gör det med stor erfarenhet och stabilitet eftersom vi har levererat mobilappar för kollektivtrafik ända sedan 2005, säger Erik Arnalid som är affärschef på Infospread.Syftet med upphandlingen har varit att utveckla en attraktiv app för VL:s resenärer med bland annat bättre service, information och betalningsmöjligheter liksom möjligheter till fortsatt utveckling, support och underhåll av appen.Infospread framhåller att det är ett viktigt kontrakt man nu vunnit. Avtalet löper över ytterligare tre år med möjlighet till förlängning på fyra år.– Det gör det lättare att behålla spetskompetent personal och fortsätta att utveckla attraktiva produkt- och tjänstelösningar för informationsspridning inom kollektivtrafiken. Det är en bransch som går en spännande framtid till mötes. Inte minst med anledning av regeringens nyligen framlagda utredning om gemensamt biljettsystem. Infospread är väl rustat för framtiden redan nu, skriver Infospread i ett pressmeddelande.

 

https://www.rt-forum.se/article/view/720419/vann_itupphandling_till_vl

Vann IT-upphandling till VL

| Av Thomas Dietl | 

Infospread ska utveckla och levererar app-lösning för kollektivtrafiken i region Västmanland.

Av sju anbudsgivare blev det Jönköpingsbolaget Infospread som vann utvecklingen av region Västmanlands läns nya app för resesökning och biljettköp (VL-appen). Det är Region Västmanland och Kollektivtrafikmyndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken och står bakom upphandlingen. VL-appen är en självklar och viktig kanal för att nå och skapa relation med befintliga resenärer och locka nya. Totalt berörs ca en kvarts miljon invånare i länet. Infospread levererar idag mobilapp till 14 länstrafiker i Sverige och till 22 städer i Polen.

– Vi tar nu fram en ny design av app för VL med nya funktioner och lösningar. Vi gör det med stor erfarenhet och stabilitet; vi har levererat mobilappar för kollektivtrafik ända sedan 2005, säger Erik Arnalid, affärschef på Infospread

Upphandlingens syfte var att utveckla en attraktiv VL-app för resenärer. Det innefattar bland annat att förbättra service, information och betalningsmöjligheter, samt att säkerställa möjlighet till fortsatt utveckling som en del av support och underhåll av VL-appen.

– Vi är nöjda med resultatet av upphandlingen och ser fram emot att få samverka med Infospread, säger Marie Christensson, Marknadschef på Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.

– Det blir ett spännande projekt som under lång tid kommer påverka och underlätta för de 39 000 resor som dagligen görs hos VL, säger Erik Arnalid. Han fortsätter:

– För Infospread är det ett viktigt kontrakt med en viktig kund som löper över ytterligare 3 år, med möjlighet till förlängning på 4 år. Det gör det lättare att behålla spetskompetent personal och fortsätta utveckla attraktiva produkt- och tjänstelösningar för informationsspridning inom kollektivtrafiken. En bransch som går en spännande framtid till mötes. Inte minst med anledning av regeringens nyligen framlagda utredning om gemensamt biljettsystem. Infospread är väl rustat för framtiden redan nu.