Välkomnande klargörande från Infrastrukturminister Tomas Eneroth om framtidens biljettsystem.

På kollektivtrafikdagen i Solna idag talade Infrastrukturminister Tomas Eneroth om det nationella biljettsystem som januariöverenskommelsen lovat ska utreda för införande 2022.
Infospread, leverantör av tekniska sysstem till kollektivtrafiken, ser positivt på de besked som ministern gav idag till den samlade branschen säger Stefan Johansson VD Infospread Euro AB.-Tidigare fanns bara en rad i januariöverenskommelsen om gemensamt biljettsystem.

Tomas Eneroth vid inledningstal på kollektivtrafikdagen. ”Det finns redan en väl fungerande samverkan idag för att underlätta resandet med gemensamma digitala plattformar. Vi ska naturligtvis bygga på de erfarenheter och strukturer som vi har. Det finns ingen anledning att uppfinna något helt nytt, utan använda de investeringar, kunskap och den kompetens som redan finns. Det måste vara utgångspunkten.”
Sveriges bredaste samarbete för utveckling av digitala tjänster för kollektivtrafik finns i mobilplattformen MobiTime från Infospread. Plattformen innehåller idag digitala tjänster för 14 länstrafikbolag. Systemet bildar en sammanhållen tjänst med över 800 000 resenärer, som med sin lokala app kan resa i 83% av Sverige.
Samarbetet gör att våra kunder står starka och kan utveckla sina digitala kundrelationer på det sätt och i den takt som önskas, säger Stefan Johansson VD och grundare till Infospread Euro AB.