Swish blir nu möjligt i 83% av kollektivtrafik-Sverige

I Tisdags släpptes betalmetoden Swish i Kalmar och Västernorrlands-län som därmed blir först bland Infospreads kunder att erbjuda Swish.  Infospread levererar “kund label”-app till 14 länstrafikbolag och 2 Stadstrafik-operatörer i Sverige, med en och samma app kan resor med kollektivtrafik ske i 83% av Sverige.

Det ska vara enkelt att köpa sin biljett. Både den vana som ovana resenären vill erbjudas olika sätt att betala sin biljett. Att via mobilapp köpa sin biljett i förväg snabbar på ombordstigningen och skapar bättre förutsättningar för bussen att hålla sin tidtabell. Att välja biljett och antal passagerare innan resan minskar köerna ombordstigning jämfört med betalning med kort eller kontanter. Funktionen med gruppbiljett i mobilen är därför en mycket frekvent använd produkt.

Övriga län som beställt användandet av betalmedlet är:

  • X-trafik och Sörmlandstrafiken som startar tjänsten 28 November.
  • Jönköpings länstrafik startar tjänsten 1 December.
  • VL (Västmanland), Ultra och Västerbotten  4 December
  • Dalatrafik, Hallandstrafiken, Värmland  och Kronoberg 10 December