Sveriges mesta app för mobilbiljetter blir nu redo för BoB

MobiTime är ett modulerbart molnbaserat system enligt principen Software as a Service (SaaS). MobiTime kan kopplas mot flera API:er för att möjliggöra reseplanering, tidtabellsdistribution, erbjuda online betalning samt realtidsprognoser etc. Plattformen MobiTime® levererar idag ett komplett system med prismotor, biljettmotor, valideringsfunktion, biljettbärare, information och statistikhantering. Allt detta byggt för att stödja det som från början var huvudprodukten – mobiltelefonen som bärare av biljetten och reseplanerare.

För att underlätta samarbete mellan fler leverantörer pågår just nu ett arbete inom Samtrafiken med en nationell standard, Biljett- och betalprojektet (BoB) eller MTB. MobiTime är byggt på moduler för att kunna arbeta med olika indata och vi kommer att “paketera om” våra moduler för att stämma överens med standardens arkitektur. På så sätt tar vi med lärdom och erfarenhet av mobil biljettering sedan 2005 in i den nya nationella standarden.

 

 

Kontakta oss idag för att få reda på mer.

Marcus (a) infospread.se 0725-872030

Erik (a) infspread.se 0708-139433