Meny Stäng meny

Skicka busskort till alla elever med ett klick!

Nu är det slut med att trycka upp, ladda och distribuera plastkort till elever och skolor. Med skolkonto-modulen i Sveriges mesta app för kollektivtrafik ger du alla elever busskort med ett klick.

Publicerad: 2021-04-15 08:37:09 Lästid: 1 min Gå tillbaka

Eleven får sin biljett till mobilen, och biljetten blir validerbar i bussarna. Lösningen ger eleven tillgång till realtidsdata, trafikinfo och resväg på karta mm. Det erbjuder en enkel hantering för skola och kommun. Statusvyer på alla utskick med möjlighet att följa grupp, skola eller enskilds status. Skolmodulen MobiTime integrerar mot flera försystem för elevhantering via API.

Kontakta oss redan idag för ett samtal om hur vi kan underlätta ditt arbete med hantering av elevbiljetter.
Ring Erik på 036-36 1755 eller meddela ditt intresse på erik.arnalid@infospread.se

  • Distribution sker till lista med elever – Kan integrera mot flera försystem för elevhantering via API
  • Enkel uppföljning av status för grupp eller elev
  • Distribution via SMS för att första gången plocka upp sin biljett
  • Biljetten kopplas till konto, självadministrerande vid byte av telefon etc.
  • Ger eleven reseguide för resväg, trafikinformation mm

Så funkar det

Inför varje läsår distribueras skolkort för kollektivtrafiken till tusentals elever i landets kommuner. Infospread presenterar nu en lösning för distribution av digitala skolkort som förenklar hela hanteringen, från ansökan till fakturering.

Idag har kommunen uppdraget att se till att rätt elev har rätt kort. Den processen innebär en rad manuella moment, där bland annat skolpersonalen får stämma av och korrigera elevlistor, distribuera korten samt manuellt rapportera förändringar.

Rätt hela vägen

Skolkonto ger den skolkortsansvarige möjlighet att löpande följa upp hämtning och aktivering, och när en elev avbryter sina studier kan skolbiljetten genast göras ogiltig. Återstående giltighet krediteras då automatiskt. Att uppgifterna om distribuerade biljetter ständigt är uppdaterade gör faktureringen enkel och korrekt.

Skolkonto tar ett helhetsgrepp

Den nya modulen Skolkonto är resultatet av ett nära och givande samarbete mellan oss och Värmlandstrafik som sedan höstterminen 2019 använt lösningen.

Eleven väljer digital skolbiljett och anger sitt mobilnummer i kommunens  e-tjänst där de söker in till skolan. Uppgifterna för de elever som uppfyller kraven hämtas automatiskt till Skolkonto, som skickar ut biljetterna via sms till eleverna. Med ett klick på länken i sms:et hämtar och aktiverar eleven själv sin skolbiljett och ser den då i länstrafikens app. I samma app når de reseplanerare, realtidskarta och andra biljetter.

Samarbete för smarta lösningar

Skolkonto är ett resultat av ett omfattande och kreativt samarbete med Värmlandstrafik. Det effektiviserar hela arbetsprocessen hos såväl kommunerna som för kollektivtrafikverksamheten
– Vi är tacksamma för den nära kontakt och det goda samarbetet vi har med våra kunder. Vill du veta mer om skolkonto, boka en tid för träff eller demonstration av funktionen.

Infospread_skolbiljettannons-e1600336052907.jpeg
Boka demo!