Meny Stäng meny

MobiTime och BoB

Sveriges nationella biljett- och betalstandard (BoB) ägs gemensamt av kollektivtrafikbranschen i Sverige. Målsättningen med standarden är att skapa möjligheter till interoperabilitet, inte bara mellan olika biljettsystem utan också mellan olika komponenter i ett biljettsystem.

Samtliga moduler i MobiTime bygger på BoB-arkitekturen och kommunicerar enligt standardens API:er. MobiTime tillhandahåller en komplett uppsättning BoB-moduler, som tillsammans skapar en helhet för framtidens biljettsystem. Infospread har lång historia i branschen, stor erfarenhet av BoB-standarden och en bevisad förmåga att samverka med olika kunder och leverantörer för att bygga gemensamma system.

Avdelare

Något för mig?

Är du nyfiken på hur Infospread och MobiTime kan göra vardagen enklare för dig och era resenärer? Boka in en demo eller kontakta oss för att höra mer!

Läs mer om våra moduler och BoB-standarden genom att peka på respektive ruta:

Product management

Information management

Data for the definition of products, the calculation of prices, discounts, options, seats and more.

Price and product service

Service providing information on prices and products.

MobiTime - Pris & produkt

MobiTime pris- och produkttjänst är byggd för att stödja både interna och externa sälj- och informationskanaler via BoB-API. Tjänsten svarar på frågan om vilket produktutbud och vilka priser som gäller för olika reserelationer. Genom att att ha produktutbud och priser samlade i en tjänst förenklas underhåll och prisjusteringar för trafikhuvudmannen och samtliga integrerade säljkanaler hålls ständigt uppdaterade.

Sales channel

Payment service provider

Providers of different types of payment services.

Sales function

Service used by traveller that provides sales and customer support functions.

MobiTime - Säljkanal & biljettbärare

MobTime-appen är en säljkanal som kan integreras med både interna och externa BoB-moduler. Mobilappen säljer och visar egna eller andras biljetter med streckkod enligt MTB-spec. Appen som informations-, sälj- och kommunikationskanal beskrivs vidare under MobiTime ovan.

Ticket bearer

Mobile App, travel cards, strips of paper from vending machine, or any other solution suitable for to buy and store tickets.

MobiTime - Säljkanal & biljettbärare

MobTime-appen är en säljkanal som kan integreras med både interna och externa BoB-moduler. Mobilappen säljer och visar egna eller andras biljetter med streckkod enligt MTB-spec. Appen som informations-, sälj- och kommunikationskanal beskrivs vidare under MobiTime ovan.

Ticket management

Integration platform

Recieving information from ticketing service and providing this to other systems within the organization, such as finance and customer relationship management.

Ticketing service

Service to issue and register tickets, provide the basis for the settlement and the interface for validation and ticket inspection, et cetera.

MobiTime - Biljettmotor

MobiTime biljettmotor kommunicerar via BoB-interface med interna och externa säljfunktioner för att hämta biljetter. Biljettmotorn ställer ut och registrerar samtliga sålda biljetter och tillhandahåller tjänster för statistik och avräkningar. Tjänsten utgör också ett gränssnitt mot MobiTime Validering & kontroll.

Validation service

Service to validate the tickets to determine the validity of tickets onboard on a vehicle.

MobiTime Validering & kontroll

MobiTime validering & kontroll bygger på BoB-standarden och validerar internt och externt genererade 2D-streckkoder och återrapporterar till biljettmotorn. Vår valideringsmodul kan arbeta fristående eller integreras med externa system från bl.a. Atron, Thoreb, Fältcom och FARA.

Vi erbjuder också en BoB-kompatibel kontrollant-app och API för integration med externa kontrolltjänster.

Boka demo!