Ladda ner MobiTime,

3 plattformar och 14 olika län,

83 % av Sverige

 

iPhone och iPad

Här hittar du länkar för iPhone- och iPad-appar .
Senaste utgåvan har stöd för iOS 8.0 och nyare. (Begränsad funktionalitet från iOS 3 finns i Mobitime-appen)
Län Länk
JLT (Jönköpings Län) Ladda ner
Länstrafiken Örebro Ladda ner
Hallandstrafiken Ladda ner
Sörmlandstrafiken Ladda ner
VL  (Västmanland) Ladda ner
X-trafik (Gävleborg) Ladda ner
Länstrafiken Norrbotten Ladda ner
Din Tur (Västernorrland) Ladda ner
Värmlandstrafik Ladda ner
Tabussen  (Västerbotten) Ladda ner
Ultra (Umeå) Ladda ner
Dalatrafik Ladda ner
Kalmar Ladda ner
Länstrafiken Jämtland Ladda ner
Länstrafiken Kronoberg Ladda ner

 

Android

Här hittar du länkar för Android-appar via Google Play.
Senaste utgåvan har stöd för Android 3.0 och nyare.
Län Länk
JLT (Jönköpings Län) Ladda ner
Länstrafiken Örebro Ladda ner
Hallandstrafiken Ladda ner
Sörmlandstrafiken Ladda ner
VL (Västmanland) Ladda ner
X-trafik (Gävleborg) Ladda ner
Länstrafiken Norrbotten Ladda ner
Din Tur (Västernorrland) Ladda ner
Värmlandstrafik Ladda ner
Tabussen (Västerbotten) Ladda ner
Ultra (Umeå) Ladda ner
Dalatrafik Ladda ner
Kalmar länstrafik Ladda ner
Länstrafiken Jämtland Ladda ner
Länstrafiken Kronoberg Ladda ner

 

 

Java

Här hittar du information om nedladdning av Java-appar, det finns två metoder:
Ange ditt mobilnummer och klicka på “Beställ” så skickas ett SMS med en länk till programmet.
Region:
Mobilnummer:
Skicka ett SMS med länstrafikens förkortning enligt listan till 0730-125250
Län Förkortning
JLT (Jönköpings Län) ”JLT”
Länstrafiken Örebro ”LTÖ”
Hallandstrafiken ”HLT”
Sörmlandstrafiken ”ST”
VL (Västmanland) ”VL”
X-trafik (Gävleborg) “X”
Länstrafiken Norrbotten ”LTN”
Din Tur (Västernorrland) ”DINTUR”
Värmlandstrafik ”VTAB”
Tabussen (Västerbotten) ”LTV”
ULTRA (Umeå) ”ULTRA”
Dalatrafik ”DALA”
Kalmar ”KLT”
Länstrafiken Jämtland ”BUSS”
Länstrafiken Kronoberg ”LTK”

 

Windows Phone

-13 juni 2016 togs respektive läns app för Windows Phone bort från butik och supporten för appen upphör.
-Sedan tidigare nedladdade appar kan fortsätta fungera så länge telefonens operativsystem inte uppdateras.Om appen tas bort från telefonen kan den inte laddas ner på nytt.
-1 December 2016 stängs köpfunktionen av i appen. Appen kan fortfarande fungera som en reseplanerare, även om vi inte kan garantera funktionen i och med att plattformen inte längre supportas.
Vi har under en längre tid konstaterat en mycket begränsad användning (0,5% av användarna) av vår Windows Phone-app. Vi har därför beslutat oss för att upphöra med support och utveckling för Windows Phone i Sverige. Framöver kommer vi att koncentrera apputvecklingen till iPhone och Android, då en klar majoritet av våra kunder använder sig av dessa plattformar. Vi kommer naturligtvis även i framtiden att anpassa våra strategiska val av plattformar utifrån vad majoriteten av kunderna använder. Vi ser framöver att allt fler kommer att använda vår mobila kanal för att hantera sitt resande och vill därför satsa tid och utvecklingsarbete på de plattformar där det kommer flest till del.