Kollektivtrafik dörr till dörr bokas i appen

Kalmar Länstrafik (KLT) har utvecklat ett system med närtrafik som kompletterar linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken är anropsstyrd och är i Kalmar län indelat i fyra upptagningsområden.

Infospread har integrerat bokningsfunktionen i appen så att resenären kan se alla sina resealternativ, boka, betala och få biljetten med appen.

KLT:s samordnade informations system gör att både linjelagda och anropsstyrda resor är sökbara i reseplanerare på web och i app samt i beställningscentralens system. Förutom att ge resenären enkelheten att i appen söka, boka och få sin biljett, ges även bevakning av trafikstörning och information till och från förare i samma system.

Målet med detta projekt har varit att få en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden samtidigt som vi velat utnyttja befintlig kollektivtrafik bättre för serviceresor.

Närtrafik är ett område som har identifierats viktigt för utveckling för en levande landsbygd. Anropsstyrd trafik är också ett sätt att ha kvar servicen där underlaget är begränsat eller varierat. Områdesupptagning kan i många fall också öka servicenivån – då första eller sista delen av resan startar vid en adress, inte en hållplats.

MaaS – Mobility as a Service innebär att fler trafikslag kopplas samman till en resa. Infospread sammankopplar data från olika källor och presenterar nya funktioner för resenärerna. Taxi på landsbygd är ett exempel. Vill du vara med att koppla in fler tjänster till dina resenärer, eller tillhandahålla tjänster till våra kunders 540 000 månatliga användare?

Kontakta oss idag för vidare diskussion om möjligheter. www.infospread.se/kontakt/