Infospread levererar till Polens 3:e största stad

Sedan förra veckan så har Infospreads polska dotterbolag avtal att sälja mobilbiljetter i Polens tredje största stad Lodz med 700 000 invånare. Det är den 13:e regionen i Polen som nu får tillgång till mobilbiljetter via Zbiletem.pl som är produktnamnet för Infospreads produkt i Polen.

2015 lanserades Zbiletem som säljer periodbiljetter för kollektivtrafik i 12 regioner i Polen. Senaste tillskottet innebär ett stort kliv framåt.

– Det är den största staden som vi levererar till, en stad i Göteborgs storlek. Vi utökar nu produktportföljen i Polen med att även sälja enkelbiljetter, säger Stefan Johansson VD för Infospread Euro AB. Den Polska marknaden skiljer sig från den svenska, där Infospread idag levererar sin mobilapp till 14 länstrafiker och 2 stadstrafikbolag. I Polen har det hittills varit ett motstånd att betala i mobiltelefonen. Historiskt har därför periodprodukten köpts i en Web-lösning och därefter distribueras till resenärens mobiltelefon. Den knyts också till ett personnummer för att möjliggöra biljettkontroll även om ex. mobiltelefonens batteri är urladdat. Så ID-baserat resande har vi levererat många år i Polen och är redo då detta snart initieras i Sverige.

Vi har nu tagit med erfarenheterna om enkelhet och snabbhet för biljettköp till Polen. I Lods har just tydligheten och enkelheten lyfts fram för den nya produkten som har fått stor medial uppmärksamhet lokalt. Nu sker hela köpprocessen på några sekunder direkt i mobiltelefonen.

Presskonferens http://tvtoya.pl/news/show/18345,1