Infospread blir en del av Progrits – stärkt för långsiktig utveckling

Fredagen den tredje juli 2020 blev Infospread en helägd del av mjukvarukoncernen Progrits. Vi tillhör nu en stor familj av B2B-orienterade mjukvarubolag.  Infospreads inriktning på verksamheten förblir oförändrad. Med vår nya ägare får vi ytterligare möjlighet att utöka och stärka vårt kunderbjudande till en bransch i snabb förändring.

 Vi ser fram emot de fördelar som förvärvet kommer innebära.

– Detta stärker oss ytterligare samt främjar utveckling, trygghet och långsiktighet gällande såväl bolag och personal, som produkt, säger Stefan Johansson, grundare och VD för Infospread.

Progrits är en företagsgrupp av B2B-orienterade mjukvarubolag, verksamma inom tre segment: Resor, Fordon och E-handel/Logistik. Koncernen har 122 anställda och omsätter ca. 200 MSEK. Utöver stora möjligheter i Infospreads lösningar och position inom resesegmentet, ser Progrits tydliga kulturella likheter mellan bolagen.

– Vi har funnit en gemensam nämnare i kombinationen mellan entreprenörskap och professionalitet. Vi delar även uppfattningen att en nära och lyhörd relation till våra kunder är avgörande för en framgångsrik väg framåt, säger Björn Ekström, Koncernchef för Progrits.

Tidigare ägare till Infospread blir nu delägare i Progrits och kvarstår därmed inom verksamheten, för att bidra till kontinuitet och utveckling av bolaget.

Kontaktinformation:

Stefan Johansson, VD Infospread, e-post: stefan@infospread.se, tfn: 036-36 17 58
Björn Ekström, koncernchef Progrits, e-post: bjorn.ekstrom@progrits.se, tfn: 031-382 17 06
www.progrits.se