Framtiden kräver både murbräcka och spjutspets

Kommande år kräver stora förändringar i samhällets transportsystem. I politiska beslut och på det privata planet. Det ska vara enkelt att välja bort bil och flyg till förmån för klimatkloka alternativ. En sammankopplad lösning för många olika typer av resande är ingen utopi. Systemutvecklaren Infospread i Jönköping har tekniken och ser fram mot regeringens utredning Utmaningen i framtidens kundrelation är att uppfattas som både lokal och nationell på samma gång, påstår vd:n Stefan Johansson.

– Vi följer utvecklingen inom kollektivtrafiken mycket noga, eftersom vi fått förtroende att vara med och förändra sättet att boka och köpa resor för många av landets länstrafikbolag under många år. Vi har i mångt och mycket lett den utvecklingen säger Stefan Johansson grundare och VD till Infospread Euro AB.

Klimatförändringarna kräver minskade koldioxidutsläpp nu. Då är transportsektorn både en utmaning och lösning. För systemleverantörer som Infospread handlar det om att dels serva befintliga resenärer, dels att attrahera nya målgrupper. Innovativ informationsteknik blir då både spjutspets och murbräcka för att nå fram till bilisterna som väljer bort kollektivtrafiken idag.

Nationell biljettstandard

Vårt biljett- och informationssystem bygger redan idag på den nationella biljett- och betalstandarden BoB, förklarar Stefan Johansson. Vi var tidiga med att införa BoB och har knutit ihop tekniken som behövs för hela resan. Infospread har sedan 2005 samlat länstrafikbolag från norr till söder i informationsplattformen MobiTime®. Att göra hela resekedjan komplett är ingen teknisk utmaning; det handlar snarare om den politiska viljan. Jag tror den finns nu.

Utredning på gång i vår

I vår presenteras en utredning om förutsättningarna för att skapa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken, och bästa vägen att nå dit. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har sagt ”Det finns redan en väl fungerande samverkan idag för att underlätta resandet med gemensamma digitala plattformar. Vi ska naturligtvis bygga på de erfarenheter och strukturer vi har. Det finns ingen anledning att uppfinna något helt nytt, utan använda de investeringar, kunskapen och den kompetens som redan finns. Det måste vara utgångspunkten.” Vi instämmer och agerar sedan många år i den andan i de lösningar vi levererar till många länstrafikbolag, säger Stefan Johansson.

Lokal och nationell på samma gång

Infospread levererar redan idag appar med lokalt utseende men med tillgång till hela Sveriges kollektivtrafik. De upplevs lokala men är sömlöst nationella för resenären. Länstrafikbolagen delar redan på utvecklingskostnaderna för de system vi levererar. Trots det tror jag att kravet på innovation de kommande åren blir stort, för att möta behov som nya resenärer kräver, säger Stefan Johansson. Utmaning för de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) är att behålla sin digitala kundrelation. Internationella aktörer knackar på dörren och vill bygga nya tjänster genom att exempelvis nyttja öppen data, ombudsförsäljning, Internet of Things och Artificiell Intelligens. I denna utveckling står RKM inför risken att reduceras till transporttjänsteleverantör.

Relationen en omistlig del

En digital relation med resenären är en omistlig del i RKM:s tjänsteutbud. Den hjälper till att effektivisera trafiken, påverkar resmönster och ändra vanor. I det större perspektivet bidrar den till att uppfylla Sveriges klimatmål.

– Jag vet att de flesta kollektivtrafikmyndigheter arbetar strategiskt med utmaningen, säger Stefan Johansson och fortsätter. Sveriges bredaste samarbete för utveckling av digitala tjänster finns i vår mobilplattform MobiTime, där kunderna utvecklar sina kundrelationer i den takt som önskas. Både vi och dom är redo för framtiden, även om vi inte exakt vet hur den ser ut.